Klubbens styrelse 2021-2022
Lund S:t Knut Rotaryklubb styrelse består av följande personer:
 •  President: Catharina Wiqvist 
 • Inkommande president år 2022/2023: Barbro Strömberg
 • Vice President: Olle Hydbom
 • Programansvariga: Ann Idstein och Lars Thyresson
 • Skattmästare: Mattias H Appelberg
 • Sekreterare: Ulf Thylander  
 • Klubbmästare: Kerstin Hedelin och Karin Sandberg
 • IT-ansvarig: Anne Qvarfordh
 • Facebook: Anna Svensson Melin
 • Kontaktperson TRF pch PR: Marita Svensson
 • Kontakt internationell tjänst och  ungdomsutbyte: Jari Sassi
 • Kontakt samhällstjänst: Anna Svensson Melin
 • Medlemsansvarig: Jari Sassi
 • Utbildningsansvarig: Marita Svensson