Klubbens styrelse 2022-2023
Lund S:t Knut Rotaryklubb styrelse består av följande personer:
  •  President: Barbro Strömberg 
  • Inkommande president år 2023/2024: Mikael Qvarfordh
  • Programansvariga: Benedicte Kristoffersson och Olle Pahlm
  • Skattmästare: Mattias H Appelberg
  • Sekreterare och närvarorapportör: Ulf Thylander  
  • Klubbmästare: Kerstin Hedelin och Karin Sandberg
  • IT-ansvarig och PR (Facebook): Anne Qvarfordh
  • Kontaktperson internationell tjänst och TRF: Marita Svensson
  • Kontakt samhällstjänst och ungdomsutbyte: Anna Svensson Melin
  • Kontaktperson utbildning: Stefan Svenningsson