20211202:
Kvällens föredragshållare var Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds Universitet och affilierad professor vid handelshögskolan i Stockholm.
2019 utsågs han till adjungerad ledamot av Kommittén för Nobelpriset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
Tommy forskar främst inom teorin för allokeringsmekanismer och marknadsdesign. Han berättade om sin nyligen publicerade bok ”Algoritmmakaren”. (https://fritanke.se/bocker/algoritmmakaren/)