2022-03-17:
Det gamla anrika Apoteket Svanen som funnits på Kyrkogatan i Lund sedan 1647 blev, trots sin status som kulturapotek, nedläggningshotat år 2019. En kraftfull aktion från lundaborna, främst genom nätverket "Svanens vänner", gjorde till slut att Apoteket AB beslutade att satsa på Svanen och varsamt restaurera detsamma.

Men hur gick det till bakom kulisserna? Hur lyckades " Svanens vänner" bidra till att ändra Apotekets beslut? Eva Björn och Stefan Leander, båda aktiva i "Svanens vänner" och högst involverade i processen, berättade.