I förra veckan hade vi förmånen att få lyssna till Christel Lilja, som jobbar med personlig utveckling och självledarskap i sin egen verksamhet "Ny Insikt", då hon berättade för oss om om vikten av, och konsten att, hantera sorg och förluster av olika slag. Ett mycket intressant föredrag, som genom Christels försorg ganska snart utvecklades till en mycket givande diskussion där flertalet åhörare bidrog med av olika erfarenheter och insikter ur det egna livet. Det konstaterades ganska snabbt att sorg och förlust, i en eller annan skepnad, är något som ingen av oss undgår, samt att det är viktigt att bearbeta dessa upplevelser ordentligt för att kunna komma vidare i livet med fortsatt tillförsikt och välmående. Vi tackar Christel för en mycket givande kväll och Marita som stod bakom inbjudan.