20210930: Vi lyssnade på Jan Annerstedt, kommunalråd i Lunds kommun.
Jan funderade över varför 6870 Lundabor (8,6%) röstade på FörNyaLund vid senaste valet (2018) och varför mer än hälften av Sveriges kommuner har lokala partier, många i ledningen av kommunen.