2022-05-12:
Dagens föredragshållare var Eva Tornberg, professor emerita och grundare av Veg of Lund AB. Eva berättade om sin resa kring en dryck baserad på potatis.