2022-05-19:
Torsdagens föredragshållare var Jan Smith, fd adjunkt i historia på Katedralskolan i Lund. Jan berättade för oss om Berlin under rubriken "Berlin - några händelser, platser och personer".