Lunds Fontänhus har nya lokaler mitt i Lund. Där blev vi mottagna av Matilda Espmarker som är Fontänhusets verksamhetschef.

Det serverades middag i deras restaurang och det blev föredrag med berättelser från personal och medlemmar om fontänhusmodellen och den nuvarande verksamheten.
 
Lunds Fontänhus är en psykosocial arbets- och studieinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa. Denna plattform för vardagsnära stöd, meningsfulla relationer och arbete blir för många individer en brygga från isolering till en fungerande vardag. Här gör också alltfler avstamp mot ett fungerande studie- och yrkesliv. Verksamheten driver även flera spännande och nyskapande projekt som vi fick höra mer om.