2022-02-24:
Margareta Brodén berättade för oss om betydelsen av tidig kontakt i föräldrabarnrelationen för barnets känslomässiga utveckling.
Barn föds med en förmåga att söka kontakt med sina nära i syfte att skapa känslomässig trygghet.
Hinder av olika slag kan störa denna process, vilket kan få konsekvenser för barnets utveckling framöver.
Kunskapen om detta är relativt ny men har ökat explosionsartat på senare tid både vad gäller kunskapen om den tidiga utvecklingen och metoder för att förebygga och reparera.
Margareta Brodén som är barnpsykolog och psykoterapeut har arbetat inom detta fält i 40 år både forskningsmässigt och i behandling. Hon utvecklade den första behandlingsmodellen i Skandinavien inom detta fält, vilken finns beskriven i hennes doktorsavhandling och i två böcker vilka översatts till de nordiska språken.