20210909: Vår medlem Günther Liebisch höll denna torsdag ego-föredrag.