2022-02-10:
Den här gången välkomnade vi Annika Annerby Jansson, en av klubbens nya medlemmar, som höll sitt egoföredrag.