20210826: Marita Svensson höll föredrag om härskartekniker på första mötet med vår nya president Catharina Wiqvist.
En kväll med härligt mingel, intressant föredrag och god mat!