2022-03-03:
Ordförande Erik Larsson från föreningen Gamla Lund var torsdagens föredragshållare.
Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden,
rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens
engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.