2022-03-31:
I torsdags hann vi med två programpunkter:

Information om Fontänhusets mentorskapsprogram 
Vi hade glädjen att hälsa tre representanter från Lunds Fontänhus välkomna. De gav en kort presentation av hur Rotarys engagemang i det nyligen uppstartade mentorskapsprogrammet skall genomföras praktiskt.
Marita Svensson är S:t Knuts kontaktperson inom mentorskapsprogrammet. Hör av er till henne om du vill engagera dig i mentorskapet. Se http://lundsfontanhus.se/
 
Lunds Naturskyddsförening
Tomas Björnsson, som är ordförande i Lunds Naturskyddsförening, presenterade Naturskyddsföreningens framtidsfrågor. Se https://lund.naturskyddsforeningen.se/framtidsfragor/