20210916: Sociologi professor emirita Katarina Sjöberg från Lunds Universitet besökte oss.

I detta föredrag fick vi berättat för oss om både ursprungsbefolkningen Ainu, en utdöd "ras" i norra Japan, Katarinas arbete på ön Big Iland, den största och äldsta ön i den Hawaiianska arkepolagen där det finns en föreställning om fyra kön och Lubicon Cree, ett krigarfolk som för sin kamp i rätten i norra Alberta, Kanada samt börsmäklarna på Wall Street i ett inifrån - utifrån perspektiv.