20211118: Anna Lind från Gleerups bokhandel kom på besök på Concordia för att ge oss boktips inför julen.