20211014: Distriktets guvernör, Ulf Bingsgård, var på besök. Temat var "Vad betyder Rotary för dig?"