2022-04-28:
Torsdagens föredragshållare var Klas Nilsson, tekn dr, docent vid LTH samt grundare av Cognibotics AB.
Klas talade under ämnet produktiv rörelseintelligens: Hur robotar kan avlasta människan för bättre arbetsvillkor.
Klas har arbetat inom robotforskning hela sitt yrkesverksamma liv såväl inom universtitet som inom industrin, ex.vis ABB Robotics i Västerås.
Cognibotics är innehavare av ett 10-tal patent internationellt.