20211007: Vi samtalade kring ett antal viktiga frågor, under ledning av Marita Svensson. Många bra synpunkter och idéer kom fram kring temat INKLUDERA.
Har vi någon gång behov av trappklättrare så har hotell Concordia det efter beställning någon dag innan mötet.
Catharina testade i torsdags: