2022-02-03:
Vi samtalade om mötesplats och datasystem för vår Rotaryklubb framöver.
Klubbsamrådet hölls på Restaurang Matrummet på The More Hotel. Det gavs även möjlighet att delta digitalt via Teams.