2022-02-17:
Den här gången fick vi besök av Thomas Hellquist, SAR/MSA, prof emeritus i Arkitektur och Gestaltning.
Thomas är ordförande i AFSL (Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun).