2023-05-25:
Henrik Mosén är läkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund, specialiserad på diagnostik och terapiupppföljning av hjärt- och lungsjukdomar. Han har ägnat sig åt släktforskning sedan tonåren och även gett ut böcker inom området. 
Föredraget beskrev hur livet som släktforskare förändrats mycket under de 40 senaste åren. Det gavs exempel på hur man idag kan gå till väga för att hitta sina närmaste förfäder. Vidare gavs ett antal exempel på strategier och möjligheter att söka uppgifter om sin släkt.
Vad skiljer DNA-forskning från "pappersforskning".
Vad skiljer släktforskning om personer i städer från personer i landsbygd?
Vad skiljer historisk forskning från släktforskning?
Vad skiljer släktforskning från hembygdsforskning?
Kommer datorer att i framtiden kunna sköta forskandet?