2022-10-13:
Ulf Körner är professor emeritus i ämnet Teletrafiksystem vid institutionen för Elektro och informationsteknik vid Lunds tekniska högskola/Lunds universitet.
Hans föredrag tog oss med på en resa från Alexander Graham Bells telefon, via LM Ericssons mekaniska telefonväxlar till dagens mobiltelefoni.