2023-05-04:
Veckans föredrag hölls av Anne Jalakas. 
Under några år genomförde Anne flera utbildningar i jämställdhet i gamla Sovjet-republiker. Vi fick höra hennes berättelse om vad hon upplevde under dessa utbildningstillfällen. 
 
Så här skriver hon om sig själv och ämnet: 
Jämställdhetsperspektivet förändrade både journalistiken, mig själv och andra.
Jag är dagstidningsjournalist vars jobb förändrades totalt när jag fick i uppdrag att starta tidningen Arbetets kvinnosida. Den kom att handla om jämställdhet i vid mening, lokalt och globalt och väldigt mycket om män.
När Arbetet lades ned och jag blev arbetslös startade jag enskild firma och fick uppdrag som konsult i olika utbildningsprojekt för journalister med olika uppdragsgivare, oftast Sida och FN:s utvecklingsorgan UNDP. Det blev många resor till Centralasien och Östeuropa, inte minst Ukraina men även Georgien, Ryssland, Baltikum, Makedonien.
Genusperspektivet blev en skärv i mitt öga som förändrade min syn på såväl världen som journalistiken.