22-06-09:
Den här gången gästades vi av vår egen medlem, Lars-Erik Skjutare, numera bland annat aktiv i startup-företag.
Lars-Erik tog med oss med på resan med WellAgri AB, ett företag vars forskningsbaserade produkter kan förändra den traditionella växtnäringsindustrin.
Genom WellAgri blir Sverige det första landet i Europa att introducera helt nya ekologiskt baserade gödselprodukter.