I torsdags hade vi det stora nöjet att lyssna på Ingrid Landgren, som på ett mycket entusiasmerande sätt berättade för oss om Livsmedelsakademins verksamhet. Som av en ren händelse fyllde dessutom Akademin 30 år denna dag, vilket firades lite extra med chokladhjärtan. Trevligt med guldkant på mötet. Livsmedelsakademin har ett 60-tal medlemmar, allt från kommuner och regioner till stora och små företag, och har bl.a. till uppgift att hjälpa nyss nämnda medlemmar med att driva frågor som är för stora och komplexa att hantera för enskilda medlemmar, driva projekt inom livsmedelsrelaterade ämnen, samt facilitera ett extensivt nätverkande och omvärldsbevakande.
Projekt drivs inom 4 fokusområden:
  • Hälsa genom mat & dryck
  • Ett hållbart matsystem
  • Samverkan för innovation
  • En attraktiv livsmedelsnäring
Vi tackar Ingrid för en mycket trevlig presentation och Benedicte för att hon bjöd in dagens talare.
 
Hur viktigt det är att äta minst 1g proteiner / kilo kroppsvikt och dygn är en av sakerna vi tar med oss från kvällen...