Klubbanteckningar 23-04-27

Bästa medlemmar
 
Klubbmöte 27/4: Det är lite senare anteckningar än vanligt eftersom jag varit utan dator fram till nu.
 
Vi hade besök av arkitekt och planansvarig Daniel Hansson från Lunds kommun som berättade om tankar angående utformningen inför framtiden vad gäller Lund C och området däromkring. Ett beslut som är fastlagt är att det blir ingen tunnel. Vi fick se fantastiska bilder över det kommande stationsområdet som planerna ser ut just nu. Idén är att via en övergång över spåren förbinda den östra delen av centrum med den västra. Bilden som illustrerade detta nya resecentrum var närmast att likna vid en hypermodern flygplats. Helt otroligt. Mycket glas och stora ljusinsläpp. Det väsentliga har varit att skapa en miljö som säkrar fotgängarflöden från den ena sidan till den andra och som bygger på att Bangatan är delvis avstängd för biltrafik.
 
Spårvägen är ytterligare en faktor som ingår i helhetsplanen, liksom de ombyggda Ban- och Clemenstorgen. För att bevara den gamla stadsmiljön har en flyttning av det tidigare Tullhuset diskuterats. Förtätning av miljön och att öka servicegraden till både Lunds innevånare och tillresande med järnvägen har hög prioritet. Man förväntar ett resandetryck på 70.000 resenärer 2030 vilket motsvarar en station i storleksordning Göteborg eller Köpenhamn. 2019 var resandeantalet 50.000 och kollektivtrafiken är nu i stort sett som innan pandemin. 
 
Vi ställde många frågor men i bland fanns ännu inga svar t ex om hur man skulle lösa undergången under den nuvarande stationen, hur det kommer att bli med det nya konferenscentret, hur trafiken på västra sidan av stationen kommer att ledas, hur det ska ordnas med parkeringsplatser för lämning och hämtning av passagerare mm?
 
Sammantaget ett utomordentligt intressant och högaktuellt ämne.
 
Nästa möte den 4/5 får vi besök av Anne Jalakas, journalist, som delar med sig av sina upplevelser från olika utbildningar i tidigare Sovjetrepubliker. Kom ihåg att anmäla er.
 
Vänliga hälsningar
 
Barbro Strömberg
President Rotary St Knut
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile