Klubbanteckningar 16 februari 2023

Bästa medlemmar
 
Klubbmöte 16/2: Klubben gästades i kväll av docent Per Hofvander från SLU i Alnarp.
 
Vi fick följa med på en resa inom växtförädlingens område med guidning av föredragshållaren. Han beskrev biotekniska metoder för riktad mutagenes till skillnad från traditionell växtförädling som inte förändrar genmassan. Genom den s.k. Gensaxen kan gener identifieras men reparationer sker även slumpvis. Gensaxen gav sina upptäckare Nobelpriset i kemi 2020.
 
De traditionells växtsorterna majs och kål i alla dess olika varianter är synnerligen lämpade för den här typen av växtförädling. Inom jordbruket har resistens mot mjöldagg utvecklats på korn, även det en gammal växt, och denna metod med gensaxen har sedan vidareutvecklats från korn till både vete och potatis.
 
Inom forskningsområdet har man upptäckt och vidare utvecklat s.k. känslighetsgener och kan sedan modifiera eller ta bort just dessa med saxen. Inom ett annat område, växtarkitektur, har man satsat på att utveckla kvaliteten på framförallt solros och soja för att dessa ska kunna växa och utvecklas i andra regioner med annat klimat, jordkvalitet o.s.v. än på de ursprungliga växtplatserna.
 
En intressant iattagelse är att alla de nämnda växtsorterna som används för gensaxen är gamla, historiska, stabila växtsorter som majs, kål, korn, soja och solros.
 
Föredraget avslutades med ett stort antal frågor bl.a. om den s.k. GMO-lagstiftningen, som nu åter på EU-nivå är i limbo.
 
Presidentskiftet sker onsdagen den 14/6 2023 på Täppans koloniområde. Plats bokad.
 
Nästa möte får vi EGO-föredrag av Lennart Jacobsson.
 
 
Vänliga hälsningar
 
Barbro Strömberg
President Rotary St Knut
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile