Klubbanteckningar 23-04-20

Bästa medlemmar
 
Klubbmöte 20/4: Kvällens föredragshållare var Lisbeth Andersson som sedan 1977, nu tillsammans med sonen, driver det ekologiska jordbruket Sunnantorps Gård i mellersta Skåne. Vi fick en initierad föreläsning om ekologisk odling, hur det definieras och hur odlingsprocessen går till. 
 
Ekologisk odling innebär att odlingen sker helt utan konstgödsel och utan kemikalier. Med ekologisk odling utvecklar växterna ett djupt rotsystem till skillnad från konventionell odling där det bildas ett grundare rotsystem. Med sina djupa rötter samverkar växten även med mycorriza och som tillsammans bidrar till att skapa biologisk gödsel. Ett annat exempel på biologisk gödsel är kompostering. Animalisk gödsel får vi genom våra idisslare. Baljväxter som är en närande växt ger återkommande näring till jorden.
En ekologisk odlingsperiod omfattar 7 år. Vi fick en ingående beskrivning av en ekologisk växtföljd. Den börjar med vallväxt exv klöver/lusern, sedan raps, därefter höstråg följt av bönor. Därefter kommer potatis/grönsaker vars rester äts av grisar. Sedan kommer ärtor och till sist säd. Så är odlingscirkeln sluten med klöver/lusern på nytt.
 
Vi fick med oss ett slutord och det var: Slut alla kretslopp mellan stad och land.
 
Nästa möte den 27/4 kommer arkitekt Daniel Hansson från Lunds kommun och pratar om Lunds centralstation dess möjligheter och utmaningar.
Glöm inte att anmäla er.
 
Vänliga hälsningar
 
Barbro Strömberg
President Rotary St Knut
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile