Klubbanteckningar 23-03-16

Bästa medlemmar
 
Klubbmöte 16/3: Mötet var välbesökt med 21 personer totalt. I allra högsta grad glädjande då vi hade flera gäster utifrån varav några är potentiella föredragshållare under hösten.
 
Kvällens tema var Skånes geologi och hur den har format både landskap, liv och verksamhet genom årmiljoner. Föredraget hölls av doktor Emma Rehnström som med engagemang och djup kunskap skildrade utvecklingen fram till idag. En stor mängd bilder och i synnerhet geologiska kartor gav ytterligare dimension till framställningen.
En intressant information var hur Skåne trots sitt namn som Sveriges jordbrukslandskap även periodvis var industrialiserat med ett flertal gruvor, dagbrott och kemisk industri till följd av sin geologi.
 
Jag har ingen möjlighet att sammanfatta den beskrivning Emma gav utan nöjer mig med ge några länkar för er som vill borra lite djupare i ämnet:
 
www.geoparkskane.se -  Geologiska besöksmål i Skåne, Geologiska utflykter.
 
"På kanten av en kontinent". Appendix 2 - Slutrapport Förstudie Geopark Skåne. Dr Emma Rehnström
 
Tornquistzonen eller Tornquistska sprickzonen "är en av de största geologiska deformationszonerna i norra Europa och går diagonalt bl. a. över Skåne från nordväst till sydost" (sök Google).
 
Nästa klubbmöte är den 23/3 och handlar om Molekylär gastronomi. Föredraget hålls av Per-Olof Hegg, professor i livsmedelsteknologi. Här tror jag vi kan få nyttig kunskap för egen matlagning och hantering av livsmedel.
 
Vänliga hälsningar
 
Barbro Strömberg
President Rotary St Knut
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile