Klubbanteckningar 23-02-02

Bästa medlemmar
 
Klubbmöte 2/2: Kvällens föredrag handlade om åldrandet. Vi fick en inspirerande lektion i hur man kan åldras så att det blir bättre med åren. Vår föredragshållare Katarina Steding-Ehrenborg, sjukgymnast och docent i klinisk experimentell fysiologi, guidade oss genom kroppen med beskrivning av hur hjärnan och kroppen reagerar under åldrandet.
 
Katarina har främst forskat på hjärtat under extrem belastning, t. ex vid graviditet eller rymdfärd. Kroppen börjar åldras redan efter 25 års ålder medan hjärnan fungerar optimalt fram till 40. Hjärtat är programmerat för ett bestämt antal hjärtslag under en individs livstid dvs vi har en förutbestämd utmätt tid.
 
För att bäst ta tillvara den tiden är det väsentligt att vi upplever meningsfullhet med livet. Vi kan bidra till det genom att vara fysiskt aktiva, att utmana oss själva, att ha goda och starka sociala relationer och inte minst att unna oss upplevelser och saker. Katarina har i boken "Bättre med åren" skrivit om det här.
 
I övrigt tillfrågades medlemmarna ännu en gång om intresse för utbytesstudent och klubben som sponsor-klubb. Ingenting framkom.
 
Nästa möte den 9/2 kan vi lyssna till Eva Dahlman från Lunds kommun som berättar om "Framtiden för Brunnshög". Glöm inte att anmäla er till det och till Matrummet.
 
Efter föredraget har vi styrelsemöte.
 
Vänliga hälsningar
 
Barbro Strömberg
President Rotary St Knut
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile