22
apr
2021
Lund S:t Knut
Zoom-möte

Sweden

Välkommen till Zoom-möte den 22 april 17.30: Äldre och läkemedel - hjälper eller stjälper?

Föredrag av Patrik Midlöv, distriktsläkare, professor i allmänmedicin och prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet. Hans forskning har bl a varit fokuserad på läkemedelsrelaterade problem hos äldre. Pågående forskning är också inriktad på kardiovaskulära sjukdomar i primärvården med samarbete med kollegor inom Lunds Universitet men även Linköpings, Göteborgs och Tromsö Universitet liksom The George Institute for Global Health i Sydney. Ett annat viktigt forskningsområde är eHälsa. Pågående studier inkluderar forskning inom telemedicin, digitala beslutstöd, artificiell intelligens, självmonitorering av kroniska sjukdomar. Studierna inom eHälsa bedrivs i primärvården.

Patrik Midlöv - Lunds universitet

Patrik Midlöv är en av redaktörerna för läroboken i allmänmedicin:  Allmänmedicin - 9789144084466 | Studentlitteratur

Föredraget blir på Zoom och klubbens medlemmar får en inbjudan till Zoom-mötet i mejl via ClubRunner. Andra Rotarymedlemmar och gäster kan kontakta   Birgitta.Hovelius@med.lu.se   för att få inbjudan (länk) till Zoom-mötet.