08
apr
2021
Lund S:t Knut
Zoom-möte

Sweden

Välkommen till Zoom-möte den 8 april 17.30: Med ålderns rätt - Gott åldrande i Skåne

Föredrag av Sölve Elmståhl, överläkare och professor i geriatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet. Sölve Elmståhl är ledare för forskargrupper som arbetar inom följande områden:  klinisk och epidemiologisk forskning kring kognition; funktion, delaktighet och rehabilitering samt geriatrisk nutrition. 

Sölve är projektledare för ett omfattande forskningsprogram Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som ska ge kunskap om vad som påverkar de äldres hälsotillstånd samt behov av vård och omsorg. Projektet riktar sig till ett urval av personer 60 år och äldre vilka bor i Malmö, Hässleholm, Osby, Ystad eller Eslöv. Dessa kommuner medverkar i projektet. Gott Åldrande i Skåne startade 2001 och ett stort antal publikationer och avhandlingar är publicerade. Fortfarande finns betydande kunskapsluckor kring hur behandling skall ske av gruppen äldre över 80 år. Många behandlingsrekommendationer av äldre baseras på studier av personer i 50-60 års ålder och tar inte hänsyn till åldersrelaterade förändringar. Detta innebär risk för såväl överbehandling som underbehandling av äldre.

Gott åldrande i Skåne är ett delprojekt i det nationella projektet "The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC).  

Start | Geriatrik (lu.se)

Gott Åldrande i Skåne | Geriatrik (lu.se)

Föredraget blir på Zoom och klubbens medlemmar får en inbjudan till Zoom-mötet i mejl via ClubRunner. Andra Rotarymedlemmar och gäster kan kontakta   Birgitta.Hovelius@med.lu.se   för att få inbjudan (länk) till Zoom-mötet.