31
okt
2019
Lund S:t Knut
Scandic Star Hotel
Glimmervägen 5
Lund,  22478
Sweden

Tor Olsson är i dag enhetschef i Lunds kommun och är känd för sitt långvariga och stora engageman för kommunens ungdomar och kommer att dela med sig av detta till oss.