28
jan
2021
Lund S:t Knut
Zoom-möte

Sweden

Kvinnors arbete för livet - en osynliggjord historia

Föredrag av Annika Forssén, docent, distriktsläkare, Luleå och Umeå universitet

Annika Forssén är specialist i allmänmedicin och docent. Hon har tills nyligen varit verksam som universitetslektor i allmänmedicin på läkarutbildningen vid Umeå universitet, till vardags på studieorten Sunderbyn/Luleå, och som distriktsläkare. Hon har länge varit aktiv inom genusforskning och disputerade 1999, tillsammans med Gunilla Carlstedt, med en avhandling om kvinnors arbete, betalt och obetalt, och hälsa. Därefter har hon fortsatt med forskning kring vad som stärker människors hälsa och forskares ansvar för frågeställningar, metoder och resultat. Hennes nuvarande forskningsområde handlar om måttet ”självskattad hälsa”, en väl dokumenterad prediktor för framtida hälsa/ohälsa, och upplevelsen av mening, framför allt hos kvinnor.

A Forssén, G Carlstedt: Women in Swedish Society.  The Work, Health and Life Experiences of Women in Twentieth-century Sweden. Welsh Academic Press 2020

G Carlstedt, A Forssén: Arbete för livet: Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal. Carlssons förlag 2018

 

Annikas föredrag finns i sin helhet på Folkuniversitetet (1,15 tim): https://youtu.be/1LuKSWghnuo 
 

Föredraget blir på Zoom och klubbens medlemmar får en inbjudan till Zoom-mötet i mejl via ClubRunner. Andra Rotarymedlemmar och gäster kan kontakta Birgitta.Hovelius@med.lu.se för att få inbjudan (länk) till Zoom-mötet.