21
jan
2021
Lund S:t Knut
Zoom-möte

Sweden

Nyheter inom förebyggande av hjärtkärlsjukdom

Föredrag av Peter M Nilsson, professor i klinisk vaskulär forskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM), Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Peter är också avdelningschef vid Enheten för medicinens historia vid Medicinska fakulteten.

Peter Nilssons forskning är inriktad på studier av tidigt vaskulärt åldrande och dess samband med insulinresistens, metabola avvikelser och typ 2 diabetes samt på förebyggande av hjärtkärlsjukdomar. Studierna omfattar såväl klassiska epidemiologiska som genetiska aspekter. I Malmö Offspring Study (MOS) undersöks dessa samband över tre generationer (www.med.lu.se/mos). Till detta kommer analyser av hur faktorer tidigt i livet (som födelsevikt) kan ha samband med ohälsa i vuxenlivetPeter var under 10 år koordinator för EpiHealth (www.epihealth.lu.se), ett omfattande forskningssamarbete mellan flera universitet.

Peter M Nilsson - Lunds universitet

Föredraget blir på Zoom och klubbens medlemmar får en inbjudan till Zoom-mötet i mejl via ClubRunner. Andra Rotarymedlemmar och gäster kan kontakta Birgitta.Hovelius@med.lu.se för att få inbjudan (länk) till Zoom-mötet.