17
okt
2019
Lund S:t Knut
Scandic Star Hotel
Glimmervägen 5
Lund,  22478
Sweden

Distriktsguvenör Torkild Rönne önskar vara med på styrelsemöte. Observera tiden!