Historia
”Varannan damernas” – så kunde det låta förr på dansbanan och nu i våra dagars styrelserum. Men med denna målsättning bildades Lund - S:t Knut RK. I dessa henryckningens tidevarv kanske inte så märkvärdigt men 1992 väckte det stor uppmärksamhet i den mansdominerade Rotaryvärlden och ledde till att klubben inbjöds att delta som svensk klubb i Euromeet. Vid två tillfällen har vi stått för värdskapet vid de regelbundet återkommande träffarna med rotarianer från ett 10-tal europeiska länder.
Klubben har på olika sätt stöttat individer/verksamheter i främst Afrika och Östeuropa men även i Sverige. Medel för detta har i huvudsak kommit från klubbens julauktioner och överskottet från lundaklubbarnas gemensamt inköpta föreställning av sistenovemberspexet.
Programverksamheten har inneburit föredrag i de mest skiftande ämnen, allt från jakthornets historia till hur gatubarn i Uganda getts möjlighet till utbildning. Klubbresor startade 1994 med oförglömliga besök i bl. a Berlin, Prag och Italien. Tänk bara att få uppleva Dvorak på hemmaplan! Men även en bussresa till Österlen kan ge minnen för livet.
Som synes präglas klubben av ett hopkok av aktiviteter. HOPKOK är också namnet på den kokbok med recept och tips som ett antal av klubbens medlemmar bidragit med.
Den samlade kompetensen i klubben är stor, vilket inte minst bidragen i den jubileumsskrift som utkom i samband med klubbens 15- årsfirande visar. LUNDAANDA blev den passande titeln, vilket också präglar samvaron på torsdagskvällarnas klubbmöten År 2017 firade klubben ett fantastiskt 25-årsjubileum. St:Knut andan hålls vid liv!