Klubbens styrelse
Lund S:t Knut Rotaryklubb styrelse bestående av de funktioner som stipuleras i rotarys grundstadgar: Presidenten, Past President, Sekreterare, Skattmästare, Inkommande president och Klubbmästare.
 
Anna Svensson Melin – president
Marita Svensson – past president & vice president
Ulla-Britt Bolin – sekreterare
Mattias Appelberg – skattmästare
Olle Hydbom – inkommande president
Mattias Appelberg – klubbmästare