Klubbens styrelse
Lund S:t Knut Rotaryklubb styrelse bestående av de funktioner som stipuleras i rotarys grundstadgar: Presidenten, Past President, Sekreterare, Skattmästare, Inkommande president och Klubbmästare.
 
Olle Hydbom– president
Anna Svensson Melin – past president & vice president
Ulla-Britt Bolin – sekreterare
Mattias Appelberg – skattmästare
Catharina Wiqvist – inkommande president
Kerstin Hedelin – klubbmästare
Mattias Appelberg – klubbmästare
Marita Svensson -kontaktperson TRF