Föreläsningen i torsdags, som för övrigt var den sista på Restaurang Matrummet / the More hotel (plats för nästa möte, den 4/4, meddelas i närtid), handlade om AI i samhället. Stefan Sveningsson hade bjudit in Kalle Åström som är professor i matematik vid Lunds Universitet och forskar inom AI, dessutom är han Inspektor för Lunds Nation. Det konstaterades att AI påverkar ett flertal ämnesområden och att det är viktigt att diskutera AI's inverkan på alla dessa områden. AI tog sina första stapplande steg för mer än 150 år sedan, men det först på 2000-talet som utvecklingen tagit fart på allvar. Intresset för att använda sig av AI i olika typer av verksamheter är stort, både från industrin och samhället i övrigt. Stora belopp satsas på forskning inom området av flera aktörer, bl.a. familjen Wallenbergs Stiftelser. Sverige gör sitt bästa för att hänga med i utvecklingen, och lyckas bra med det inom vissa områden. Men det är svårt att "tävla" mot resursstarka länder som Kina och USA. Kalle avslutade föreläsningen med en (iallafall för honom) mycket enkel funktionsbeskrivning av AI. Väldigt pedagogiskt upplagt, och jag tror nog att de flesta av oss närvarande har lite bättre grepp om AI nu, än innan föreläsningen. Stort tack till Kalle och Stefan för denna kväll.