20210923: Vi lyssnade till Günther Liebisch som fortsatte sitt Ego-föredrag med sina personliga tankar beträffande framtiden för Svenska Kyrkan.