20211111: Kvällens föredragshållare var Ulf Kristoffersson, docent vid avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet.
Ska gentester vara generella? Denna och andra frågor inom området för genetik fick vi ett svar på.