I torsdags fick vi lyssna till Maria Stagmo, HR-chef på Sparbanken Skåne, då hon berättade om resan från bankens bildande vid sammanslagningen av Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 samt delar av Sparbanken Öresund 2014 till vad som idag är en av Skånes bästa arbetsplatser enligt organisationen "Great Place to Work". Under dessa 10 år har fokus i mångt och mycket legat på att skapa en ny företagskultur i banken, som gör att både anställda och kunder trivs med banken. Något som uppenbarligen har lyckats då man enligt organisationen "Great Place to Works"'s undersökningar hamnar på 5'e plats i Sverige 2023 bland arbetsgivare med fler än 250 medarbetare.    
Sparbanken Skåne ägs till knappa 80% av olika stiftelser (resterande dryga 20% ägs av Swedbank), vilket i grunden innebär ett mindre fokus på lönsamhet och ett större fokus på att verka i regionen genom att bidra på olika sätt till olika verksamheter, föreningar och i andra behjärtansvärda sammanhang.
Tack till Maria Stagmo för ett mycket intressant föredrag. Tack även till Lars-Erik Skjutare som bjudit in Maria.