2023-08-31:
Biblioteken ska säkra fri tillgång till information, litteratur och kunskap för alla. Vår omvärld förändras och med den biblioteken. Catharina Isberg berättade hur verksamheten ser ut i Lund och hur vi står oss jämfört med andra.
Catharina Isberg är bibliotekschef för folkbiblioteken i Lund sedan hösten 2022. Hon är engagerad både nationellt och internationellt i bibliotekens utveckling. Catharina har en bakgrund från bl.a.  läkemedelsindustrin, från universitetsbiblioteket på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och som bibliotekschef i Helsingborg och nu i Lund.