20211125: Viveca Serder informerade oss om Rotarys viktigaste funktion - TRF