2022-09-22: 
Den här gången talade vår medlem Günter Liebisch om "30 år i östra Tyskland. Reflektioner kring diktatur och demokrati".
 
Günther  Liebisch  föddes i Tyskland före andra världskriget och upplevde kriget ”inifrån” under alla dess skeden och sedan efterkrigstiden i Östtyskland. På olika vägar kom han till Lund på 60-talet, blev präst och tjänstgjorde under många år i Nöbbelövs församling.
Han är klubbens hedersmedlem.